Sony Xperia E - Отваряне на много прозорци

background image

Отваряне на много прозорци

Браузърът може да отваря до 16 различни прозореца наведнъж. Можете например да влезете в

уеб имейла си в един прозорец и да четете дневните новини в друг. Можете лесно да

превключвате от един прозорец към друг. Ако искате да сърфирате в уеб с повече дискретност,

можете да използвате раздела "инкогнито", за да отворите прозорец, в който не се записва лична

информация или бисквитки, докато сте свързани чрез него.

Отваряне на нов прозорец на браузъра

1

Когато браузърът е отворен, прелистете с пръст надолу по екрана, за да се появи лентата

за търсене и адреси.

2

Натиснете до лентата за търсене и адреси, след което натиснете .

Отваряне на прозорец инкогнито

1

Когато браузърът е отворен, прелистете с пръст надолу по екрана, за да се появи лентата

за търсене и адреси.

2

Натиснете до лентата за търсене и адреси.

3

Натиснете

, а след това Нов раздел "инкогнито".

Отваряне на връзка в нов прозорец на браузъра

1

Докоснете и задръжте връзка, докато се появи меню.

2

Докоснете Отваряне в нов раздел.

Превключване между прозорците на браузъра

1

Когато браузърът е отворен, прелистете с пръст надолу по екрана, за да се появи лентата

за търсене и адреси.

2

Натиснете до лентата за търсене и адреси.

3

Превъртете нагоре или надолу, за да прегледате списък на всички отворени прозорци.

4

Натиснете прозореца, на който искате да превключите.

86

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.