Sony Xperia E - Търсене в интернет

background image

Търсене в интернет

Лента за търсене и адреси

Използване на лентата за търсене и адреси за сърфиране в уеб.

1 Преглед на хода на изтеглянето на текущата уеб страница

2 Въвеждане на дума за търсене при търсенето на уеб страница или въвеждане на адрес на страница за нейното

зареждане

3 Отказ от изтегляне на текущата уеб страница

Понякога лентата за търсене и адреси не се показва след завършило изтегляне на уеб
страница. Тя се появява отново, ако придвижите пръст надолу по екрана.

Отиване на уеб страница

1

Докоснете текстовото поле за търсене и въвеждане на адреси, за да се активират

клавишите.

2

Въведете даден уеб адрес.

3

Докоснете Старт.

Търсене на уеб страница

1

Докоснете текстовото поле за търсене и въвеждане на адреси, за да се активират

клавишите.

2

Въведете дума за търсене.

3

Докоснете Старт.

Изход от уеб браузъра

Докато преглеждате, натиснете .

Когато отново отворите браузъра, дори след рестартиране на телефона, браузърът се
появява точно, както преди да излезете. Например, ще бъде отворен същия брой
прозорци.

83

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.