Sony Xperia E - Управление на показалците

background image

Управление на показалците

Показалците ви предоставят бърз достъп до предпочитаните и често посещавани уеб страници.

Можете да добавяте показалци директно от браузъра на телефона си. Можете също така да

синхронизирате браузъра на телефона с показалците на Google Chrome™, които сте

синхронизирали с вашия Google акаунт с помощта на компютър. Вижте Синхронизиране на
браузъра с Google™ Chrome
на страница 97.
В зависимост от мрежовия оператор някои показалци може и да са инсталирани предварително на

телефона.

Добавяне на уеб страница в показалците

1

Докато разглеждате уеб страница, натиснете

.

2

Натиснете Записв. в показалци.

3

Ако искате, редактирайте показалеца.

4

Когато сте готови, натиснете OK.

Отваряне на показалец

1

Когато браузърът е отворен, прелистете надолу екрана, за да се появи лентата за търсене

и адреси.

2

Докоснете до лентата за търсене и адреси, след което докоснете . Показват се

имената на акаунтите, които сте синхронизирали с Google Chrome™. Показалците, които

сте записали директно в телефона, се показват под Локални акаунта.

3

За да покажете показалците на акаунт, докоснете акаунта. Показват се всички показалци в

акаунта.

4

Докоснете показалец, за да го отворите.

Редактиране на показалец

1

Когато браузърът е отворен, прелистете с пръст надолу по екрана, за да се появи лентата

за търсене и адреси.

2

Натиснете до лентата за търсене и адреси, след което натиснете .

3

Докоснете и задръжте даден показалец.

4

В появилото се меню натиснете Редактиране на отметката.

5

Редактирайте показалеца по свое усмотрение.

6

Когато сте готови, натиснете OK.

Добавяне на уеб страница в показалците на началния екран

1

Когато браузърът е отворен, прелистете с пръст надолу по екрана, за да се появи лентата

за търсене и адреси.

2

Натиснете до лентата за търсене и адреси, след което натиснете .

3

Натиснете и задръжте показалец, който искате да добавите в Начален екран.

4

В появилото се меню натиснете Доб. бърз клавиш до Начало.

Изтриване на показалец

1

Когато браузърът е отворен, прелистете с пръст надолу по екрана, за да се появи лентата

за търсене и адреси.

2

Натиснете до лентата за търсене и адреси, след което натиснете .

3

Докоснете и задръжте даден показалец.

4

В появилото се меню натиснете Изтриване на отметката, за да изтриете избрания

показалец.

Добавяне на вече посещавана уеб страница в показалците

1

Когато браузърът е отворен, прелистете с пръст надолу по екрана, за да се появи лентата

за търсене и адреси.

2

Натиснете до лентата за търсене и адреси, след което натиснете .

3

Натиснете раздела Хронология, след което натиснете една от стрелките надолу, за да

видите списъка на посетените досега уеб страници.

4

Натиснете до уеб страницата, която искате да добавите като показалец.

5

При желание редактирайте по-подробна информация, като име и местоположение на

показалеца.

6

Когато сте готови, натиснете OK.

85

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.