Sony Xperia E - Управление на текст и изображения

background image

Управление на текст и изображения

Търсене на текст в уеб страница

1

Докато разглеждате дадена уеб страница, натиснете

.

2

Натиснете Намиране в страницата.

3

Въведете текста си за търсене. Знаците, отговарящи на търсенето ви, ще бъдат маркирани

в уеб страницата.

4

Натиснете стрелката нагоре или надолу, за да преминете към предишния или следващия

маркиран елемент.

5

Натиснете , за да затворите лентата за търсене.

Копиране на текст от уеб страница

1

Натиснете и задръжте част от текста, който искате да копирате, докато се маркира. Във

всеки край на избрания текст ще се появят маркери. Плъзнете маркерите, така че да

изберете целия текст, който искате да копирате.

2

Докоснете , след което докоснете Копиране.

3

За да поставите текст в имейл съобщение, текстово съобщение или мултимедийно

съобщение, докоснете и задръжте текстовото поле в съответното приложение, след което

натиснете Поставяне в менюто, което ще се покаже.

Ако текстът, който искате да копирате, е част от връзка до друга уеб страница, ще се
появи меню, в което трябва да натиснете Избор на текст, преди да можете да
продължите.

Записване на изображение от уеб страница

1

В активна уеб страница докоснете и задръжте желаното изображение, докато се появи

меню.

2

Натиснете Запазване на изображението.

Ако картата с памет не е налична, изображението не може да се запише.