Sony Xperia E - Използване на "Филми"

background image

Използване на "Филми"

Възпроизвеждане на видеоклипове във Филми

1

В Начален екран докоснете .

2

Намерете и докоснете Филми. Всички филми се показват в таблица.

3

Докоснете филма, който искате да възпроизведете, след което докоснете , за да го

възпроизведете.

4

За показване или скриване на контролите, докоснете екрана.

5

За да спрете временно филма, докоснете .

6

За да превъртите филма назад, плъзнете маркера на лентата за хода на изпълнението

наляво. За да превъртите филма напред, плъзнете маркера на лентата за хода на

изпълнението надясно.

Възпроизвеждане на филм на цял екран

1

Когато даден филм се възпроизвежда, докоснете екрана, за да се покажат контролите.

2

Докоснете .

За възпроизвеждане на филма в оригиналния му размер, докоснете .

Споделяне на филм

1

Когато се възпроизвежда филм, натиснете

, след което докоснете Споделяне.

2

В отворилото се меню докоснете приложението, което искате да използвате, за да

споделите избрания видеоклип, след което следвайте съответните стъпки, за да го

изпратите.

Получаване на информация за филм ръчно

1

В Начален екран докоснете .

2

Намерете и докоснете Филми. Всички филми се показват в таблица.

3

Натиснете

, после се уверете, че в квадратчето Режим онлайн има отметка и че

телефонът ви има връзка за данни.

4

Докоснете и задръжте филма, за който искате да получите информация, след което

докоснете Търсене на информация в появилия се списък.

5

В полето за търсене въведете ключовите думи за филма, след което докоснете . Всички

съвпадения се показват в списък.

6

Докоснете резултата, който искате, след което докоснете Готово. Изтеглянето на

информацията започва.

7

Когато изтеглянето приключи, докоснете филма, за да видите информацията за него. Ако

информацията не е вярна, докоснете и търсете отново.

Възможно е начисляването на такси за прехвърляне на данни.

Изчистване на информация за филм

1

В Начален екран докоснете .

2

Намерете и докоснете Филми. Всички филми се показват в таблица.

3

Докоснете и задръжте желания филм, след което докоснете Изчистване на
информация
от появилия се списък.

82

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.