Sony Xperia E - За FM радио

background image

За FM радио

FM радиото на телефона работи като всяко друго FM радио. Например, можете да търсите и

слушате FM радио станции и да ги записвате като предпочитани. Трябва да свържете слушалки с

или без микрофон с кабел към телефона, преди да можете да използвате радиото. Това е така,

защото слушалките с или без микрофон служат като антена. След като свържете тези устройства,

можете да превключите звука на радиото към високоговорителя на телефона, ако желаете.

Когато отворите FM радиото, наличните канали се появяват автоматично. Ако даден
канал има информация от системите за радиоданни (RDS), тя се появява няколко
секунди, след като започнете да слушате канала.

Включване на FM радиото

1

Свържете слушалки с или без микрофон към телефона.

2

От Начален екран, натиснете .

3

Открийте и натиснете FM радио . Наличните канали се появяват, като превъртате по

честотната лента.

Когато стартирате FM радиото, наличните канали се появяват автоматично. Ако даден
канал има информация от системите за радиоданни (RDS), тя се появява няколко
секунди, след като започнете да слушате канала.

Преминаване между радио канали

Можете да преминавате между радио канали по продължение на честотна лента чрез:

Прелистване нагоре и надолу.

Плъзгане.

Докосване на канал или, ако е налична, на RDS информацията (разпознаване на станция).

Общ преглед на FM радио

1

Преминаване нагоре към предишния предпочитан канал (възможно е, ако има записани предпочитани канали)

2

Настроената честота

3

Записване или премахване на канал от предпочитаните

4

Преминете надолу към следващия предпочитан (наличен, ако са записани предпочитани)

5

Записан предпочитан канал

6

Клавиш за включване/изключване на радио

7

Информация от RDS (Системи за радиоданни) – не се предлага във всички страни/региони

8

Отворете приложението TrackID™

64

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.