Sony Xperia E - Използване на предпочитаните радиоканали

background image

Използване на предпочитаните радиоканали

Можете да запишете радиоканалите, които най-често слушате, като предпочитани. С помощта на

предпочитаните можете бързо да се връщате към даден радиоканал.

Записване на канал в предпочитаните

1

Когато радиото е отворено, отидете на канала, който искате да запишете към

предпочитаните.

2

Докоснете .

Премахване на канал от предпочитаните

1

Когато радиото е отворено, отидете на канала, който искате да премахнете от

предпочитаните.

2

Докоснете .

Преминаване между предпочитаните канали

Когато радиото е отворено, докоснете или .

За преминаване между предпочитаните трябва да запишете поне два канала като
предпочитани.

Ново търсене на радио канали

Ако сте се преместили на ново местоположение или приемането се е подобрило на новото

местоположение, можете да стартирате ново сканиране за радио канали.

Предпочитаните, които сте записали, няма да се повлияят от новото сканиране.

Стартиране на ново търсене на радио канали

1

Когато радиото е отворено, натиснете

.

2

Докоснете Търсене на канали. Радиото сканира цялата честотна лента и всички

налични канали се показват.