Sony Xperia E - Настройки на звука

background image

Настройки на звука

Превключване между високоговорителя и устройството "свободни
ръце"

Можете да изберете да слушате радио както с помощта на преносимо устройство "свободни ръце"

или слушалки, така и от високоговорителя на телефона.

Превключване между високоговорителя и устройството "свободни ръце"

1

Когато радиото е отворено, натиснете

.

2

Докоснете Изп. във високогов..

3

За да изпълнявате звука отново чрез преносимото устройство "свободни ръце" или

слушалките, натиснете

, след което докоснете Изпълняв. със слушалки.