Sony Xperia E - Първи стъпки с Google Play™‎

background image

Първи стъпки с Google Play™

Отваряйки Google Play™, вие влизате в свят на приложения и игри. Можете да разглеждате тези

приложения и игри в различни категории. Можете също така да оцените дадено приложение или

игра и да изпратите вашите отзиви.
За да използвате Google Play™, необходимо е да имате акаунт в Google™. Вижте Настройка
на профил в Google™ на телефона
на страницата 52.

Google Play™ може да не е достъпен във всички държави или региони

Отваряне на Google Play™

1

От Начален екран докоснете .

2

Открийте и докоснете Play Store.