Sony Xperia E - Разрешения

background image

Разрешения

Някои приложения се нуждаят от достъп до части от телефона, за да могат да работят правилно.

Например, приложение за навигация се нуждае от разрешение за изпращане и получаване на

данни и достъп до вашето местоположение. Някои приложения може да злоупотребят с техните

разрешение, като откраднат или изтрият данни или докладват за вашето местоположение.

Уверете се, че инсталирате и давате разрешения на приложения, които са надеждни.

Показване на разрешенията на дадено приложение

1

В Начален екран натиснете .

2

Открийте и натиснете Настройки.

3

Натиснете Приложения.

4

Докоснете желаното приложение.

5

Превъртете надолу, за да разгледате съответните подробности под Разрешения.