Sony Xperia E - Prikazivanje fotografija i video zapisa u albumu

background image

Prikazivanje fotografija i video zapisa u albumu

Koristite album da prikažete fotografije i reproducirate video zapise koje ste snimili

kamerom mobitela ili da prikažete sličan sadržaj koji ste preuzeli ili kopirali na

memorijsku karticu. Možete dodati geografske oznake vašim fotografijama i video

zapisima i zatim ih prikazati na karti svijeta. U albumu, također možete prikazati

fotografije i video zapise koje ste prenijeli na uslugu na mreži, na primjer u Picasa™

web albumili na Facebook™.

Iz albuma, također možete podijeliti omiljene fotografije i video zapise sa prijateljima

putem Bluetooth™ bežične tehnologije, e-pošte, razmjene poruka ili raznih usluga na

mreži. Možete i obavljati osnovne zadatke uređivanja fotografija i postavljati ih kao

pozadinu ili slike kontakta. Za više informacija, pogledajte Povezivanje vašeg telefona

sa računarom

na stranici 91.

Tabulator za pregled albuma

Sljedeći tabulatori su dostupni u albumu:

Slike

– prikažite sve fotografije i video zapise sačuvane na memorijskoj kartici.

Karte

– prikažite vaše geografski označene fotografije i video isječke na karti svijeta.

Na mreži

– prikažite vaše albume na mreži.

Za otvaranje albuma

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na .

2

Pronađite i kucnite na Album.

Ako se orijentacija ekrana ne promijeni automatski kada mobitel okrenete na stranu, označite

Automatska rotacija ekrana kvadratić pod Postavke > Prikaz.