Sony Xperia E - Prikazivanje vaših albuma na mreži

background image

Prikazivanje vaših albuma na mreži

U albumu, možete prikazati fotografije i video zapise koje ste prenijeli na usluge na

mreži, kao što su Picasa™ i Facebook™. Prikažite komentare vaših prijatelja i dodajte

i vaše komentare. Također možete preporučiti ili pokazati da vam se "Sviđa"

fotografija kada prikazujete vaš albume na Facebook™.

Pregled Na mreži tabulatora

1

Broj dostupnih albuma na mreži.

2

Aktivne usluge na mreži.

78

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

3

Naziv albuma na mreži.

4

Broj stavki u albumu na mreži.

Za prikazivanje fotografija sa usluga na mreži u albumu

1

Budite sigurni da ste prijavljeni na odgovarajuću uslugu na mreži, na primjer,

Facebook™.

2

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na .

3

Pronađite i kucnite na Album > Na mreži. Svi vaši dostupni albumi na mreži se

prikazuju.

4

Kucnite na bilo koji album da prikažete njegove sadržaje, zatim kucnite na

fotografiju u albumu.

5

U pregledniku fotografija, listajte ulijevo kako biste prikazali narednu fotografiju

ili video. Da biste prikazali prethodnu fotografiju ili video, listajte udesno.

Za prikazivanje i dodavanje komentara na sadržaj albuma na mreži

1

Tokom prikazivanja fotografije iz albuma na mreži, kucnite na ekran da

prikažete alatnu traku, zatim kucnite na da prikažete komentare.

2

Da biste prikazali druge komentare, pomičite se niz ekran.

3

Da biste dodali vaše komentare, unesite ih na dnu ekrana, zatim kucnite na

Objavi

.

Za preporučivanje fotografije ili videa na Facebook™

Tokom prikazivanja fotografije ili videa iz jednog od vaših Facebook™ albuma,

kucnite na ekran da prikažete alatne trake, zatim kucnite na da prikažete da

vam se "Sviđa" stavka na Facebook™.

79

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.