Sony Xperia E - Za prikazivanje vaših fotografija na karti

background image

Za prikazivanje vaših fotografija na karti

Ukoliko ste omogućili otkrivanje lokacije prilikom snimanja fotografija, možete koristiti

informacije prikupljene tokom kasnije faze. Na primjer, možete prikazati vaše

fotografije na karti i prikazati prijateljima i porodici gdje ste bili kada ste snimili

fotografiju. Dodavanje informacija o lokaciji se također naziva geografsko

označavanje. Kada omogućite otkrivanje lokacije, možete odabrati da koristite ili

satelite GPS-Globalnog sistema pozicioniranja ili bežične mreže, ili oboje, da biste

pronašli vašu poziciju.

Pregled Karte tabulatora

1

Broj geografski označenih fotografija i video zapisa.

2

Dvaput kucnite za povećanje. Stisnite za smanjenje. Povucite da prikažete različite dijelove karte.

3

Grupa fotografija i/Ili video zapisa geografski označenih istom lokacijom.

4

Sličice odabrane grupe fotografija i/ili video zapisa. Kucnite na stavku da je prikažete u punom

ekranu.

5

Tražite lokaciju na mapi.

6

Pređite na globalni prikaz.

Za omogućavanje pronalaženja lokacije

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na .

2

Pronađite i kucnite na Postavke > Usluge utvrđivanja lokacije.

3

Označite GPS sateliti i/ili Google lokacijska usluga kvadratiće.

77

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Za prikazivanje geografski označenih fotografija na karti u albumu

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na .

2

Pronađite i kucnite na Album > Karte.

3

Kucnite na fotografiju da je prikažete u punom ekranu.

4

Ukoliko je nekoliko fotografija snimljeno na istoj lokaciji, samo jedna od njih se

pojavljuje na karti. Ukupan broj fotografija se pojavljuje u gornjem desnom uglu,

na primjer . Da biste prikazali te fotografije, kucnite na naslovnu fotografiju i

zatim kucnite na jednu od sličica na dnu ekrana.

Tokom prikazivanja geografski označenih fotografija u pregledniku fotografija, možete

dodirnuti ekran da prikažete alatnu traku, zatim kucnite na da prikažete fotografiju na karti.

Za dodavanje geografske oznake prilikom prikazivanja karte u albumu

1

Prilikom prikazivanja karte u albumu, pritisnite , zatim kucnite na Dodaj

geografsku oznaku

.

2

Pronađite i kucnite na fotografiju kojoj želite dodati geografsku oznaku.

3

Kucnite na željenu lokaciju na karti da postavite geografsku oznaku, zatim

kucnite na OK.

Za uređivanje geografske oznake fotografije u albumu

1

Tokom prikazivanja fotografije na karti u albumu, dodirnite i držite fotografiju dok

njen okvir ne postane plav.

2

Povucite fotografiju na novu lokaciju.

Također možete kucnuti na željenu lokaciju na karti umjesto povlačenja.

Za promjenu prikaza karte u albumu

Tokom prikazivanja karte u albumu, pritisnite , zatim odaberite Klasični prikaz ili

Satelitski prikaz

.