Sony Xperia E - Početak rada sa aplikacijom Email

background image

Početak rada sa aplikacijom Email

Koristite aplikaciju e-pošte u vašem telefonu da biste poslali i primili e-poštu putem

vašeg redovnog računa e-pošte ili putem vašeg službenog računa. Ili možete uraditi

oboje. Vaš telefon može kontrolirati nekoliko računa e-pošte istovremeno. Možete

postaviti ove račune da funkcioniraju kroz jednu kombiniranu dolaznu poruku, ili kroz

odvojene dolazne poruke. Imajte na umu da e-pošti koju primite na vaš Gmail™ račun

možete pristupiti u telefonu ili putem aplikacije e-pošte ili Gmail™ aplikacija.

Vaše službene Microsoft® Outlook® poruke e-pošte moraju biti pohranjene na

Microsoft® Exchange serveru da bi gore opisana funkcionalnost bila uspješna. Pogledajte

Sinhroniziranje vaše službene e-pošte, kalendara i kontakata

na stranici 96 za više

informacija.

Korištenje računa e-pošte

Za postavljanje računa e-pošte u telefonu

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na .

2

Pronađite i kucnite na .

3

Unesite vašu adresu e-pošte i lozinku, zatim kucnite na Dalje.

4

Ukoliko se postavke za račun e-pošte ne mogu preuzeti automatski,

postavljanje završite ručno. Ukoliko je potrebno, obratite se vašem pružaocu

usluga e-pošte za detaljne postavke. Za postavljanje službene e-pošte u

telefon, odaberite Exchange Active Sync kao vrstu računa.

5

Ukoliko se od vas zatraži, unesite ime za vaš račun e-pošte, tako da se lako

može prepoznati. Isto ime se prikazuje u e-pošti koju šaljete sa ovog računa.

Kada završite, kucnite na Dalje.

Možete postaviti više od jednog računa e-pošte.

Za postavljanje računa e-pošte kao vašeg zadanog računa

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite .

2

Pronađite i kucnite na .

3

Pritisnite , a zatim kucnite Postavke.

4

Kucnite račun koji želite koristiti kao zadani račun za sastavljanje i slanje poruka

e-pošte.

5

Označite okvir za izbor Zadani račun. Dolazne poruke zadanog računa

pojavljuju se svakog puta kad otvorite aplikaciju za e-poštu.

Ukoliko imate samo jedan račun e-pošte, taj račun automatski predstavlja zadani račun.

Za dodavanje dodatnog računa e-pošte u vaš telefon

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite .

2

Pronađite i kucnite na .

3

Pritisnite , a zatim kucnite Postavke.

4

Kucnite na Dodati račun.

5

Unesite adresu e-pošte i lozinku, zatim kucnite na Dalje.

6

Ukoliko se postavke za račun e-pošte ne mogu preuzeti automatski,

postavljanje završite ručno. Ako je potrebno, obratite se pružaocu usluga e-

pošte za detaljne postavke.

7

Kad se to zatraži, unesite naziv za račun e-pošte kako bi ga bilo lako

prepoznati. Isti naziv pojavljuje se u porukama e-pošte koje šaljete s ovog

računa.

8

Kada završite, kucnite na Dalje.

52

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Za uklanjanje računa e-pošte iz vašeg telefona

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite .

2

Pronađite i kucnite na .

3

Pritisnite , a zatim kucnite Postavke.

4

Kucnite račun koji želite ukloniti.

5

Pronađite i kucnite na Ukloni račun > OK.

Gmail™ i druge Google™ usluge

Ukoliko imate Google™ račun, možete koristiti Gmail™ aplikaciju u telefonu da čitate,

pišete ili organizirate poruke e-pošte. Nakon što postavite vaš Google™ račun u vaš

telefon, možete također čavrljati sa prijateljima koristeći Google Talk™ aplikaciju,

sinhronizirati vašu kalendar aplikaciju sa vašim Google Calendar™ i preuzeti

aplikacije i igre sa Google Play™.

Moguće je da usluge i svojstva opisana u ovom poglavlju nisu podržani u svim zemljama ili

regionima ili od strane svih mreža i/ili pružalaca usluga u svim područjima.

Za postavljanje Google™ računa u vaš telefon

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na .

2

Pronađite i kucnite na Postavke > Računi i sinhroniziranje > Dodaj račun >

Google

.

3

Slijedite čarobnjaka za registriranje kako biste kreirali Google™ račun ili se

prijavite ako već imate račun. Vaš telefon je sada spreman za korištenje sa

aplikacijama Gmail™, Google Talk™ i Google Calendar™.

Također se možete prijaviti ili kreirati Google™ račun iz čarobnjaka za postavljanja prvi put

kada pokrenete vaš telefon. Ili možete otići na mrežu i kreirati račun na

www.google.com/accounts

.

Za otvaranjeGmail™ aplikacija

1

Iz Početni ekran, kucnite na .

2

Pronađite i kucnite na Gmail.