Sony Xperia E - Korištenje aplikacije Filmovi

background image

Korištenje aplikacije Filmovi

Za reproduciranje video isječaka u aplikaciji Filmovi

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na .

2

Pronađite i kucnite na Filmovi. Svi filmovi se prikazuju u mreži.

3

Kucnite na film koji želite odabrati, zatim kucnite na da ga reproducirate.

4

Da biste prikazali ili sakrili kontrole, kucnite na ekran.

5

Za pauziranje filma, kucnite na .

6

Da biste premotali filma unazad, povucite marker progresne trake ulijevo. Da

biste premotali film unaprijed, povucite maker progresne trake udesno.

Za reproduciranje filma preko cijelog ekrana

1

Tokom reproduciranja filma, kucnite na ekran da biste prikazali kontrole.

2

Kucnite na .

Da biste reproducirali film u izvornoj veličini, kucnite na .

Za dijeljenje filma

1

Tokom reproduciranja filma, pritisnite , zatim kucnite na Podijeliti.

2

U meniju koji se otvori, kucnite na aplikaciju koju želite koristiti da podijelite

odabrani video, zatim slijedite odgovarajuće korake za slanje.

Za ručno dobijanje podataka o filmu

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na .

2

Pronađite i kucnite na Filmovi. Svi filmovi se prikazuju u mreži.

3

Pritisnite , zatim se pobrinite da je Način rada na mreži kvadratić označen i

da mobitel posjeduje podatkovnu vezu.

4

Dodirnite i držite film o kojem želite dobiti podatke, zatim kucnite na Tražite

informacije

na listi koja se pojavi.

5

U polju za pretragu, unesite ključne riječi za film, zatim kucnite na . Svi filmovi

se prikazuju na listi.

6

Kucnite na rezultat koji želite, zatim kucnite na Gotovo. Preuzimanje podataka

počinje.

7

Kada se preuzimanje završi, kucnite na film da biste prikazali podatke o njemu.

Ukoliko podaci nisu tačni, kucnite na i ponovno tražite.

Troškovi prijenosa podataka se mogu primjeniti.

Za brisanje podataka o filmu

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na .

2

Pronađite i kucnite na Filmovi. Svi filmovi se prikazuju u mreži.

3

Dodirnite i držite željeni film, zatim kucnite na Obriši informacije iz liste koja se

pojavljuje.

80

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.