Sony Xperia E - O Filmovima

background image

O Filmovima

Koristite aplikaciju Filmovi da reproducirate filmove i drugi video sadržaj koji ste

sačuvali na vašem mobitelu. Aplikacija Filmovi vam također pomaže da dobijete

postere, sažetke zapleta, informacije o žanru i detalje o režiseru svakog filma.

Također možete reproducirati vaše filmove na drugim uređajima koji su povezani na

istu mrežu.

Video zapisi snimljeni kamerom mobitela se prikazuju u Albumu, a ne u aplikaciji Filmovi..