Sony Xperia E - Identificiranje radio numera koristeći TrackID™‎

background image

Identificiranje radio numera koristeći TrackID™

Koristite TrackID™ tehnologiju da biste identificirali muzičke numere tokom njihovog

reproduciranja na FM radiju u vašem telefonu.

Za identificiranje pjesme na FM radiju koristeći TrackID™

1

Tokom reproduciranja pjesme na FM radiju u mobitelu, pritisnite zatim

odaberite TrackID™.

2

Indikator progresa se pojavljuje u momentu kada TrackID™ aplikacija prikazuje

uzorak pjesme. U slučaju uspjeha, biće vam predstavljena numera, ili lista

mogućih numera.

3

Pritisnite da biste se vratili na FM radio.

Aplikacija TrackID™ i usluga TrackID™ nisu podržane u svim zemljama/regionima niti od

strane svih mreža i/ili pružalaca usluga u svim područjima.

65

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.