Sony Xperia E - Korištenje vaših omiljenih radio kanala

background image

Korištenje vaših omiljenih radio kanala

Radio kanale koje najčešće slušate možete sačuvati kao omiljene. Korištenjem

omiljenih možete se brzo vratiti na radio kanal.

Čuvanje kanala kao omiljenog

1

Kada je radio otvoren, pomjerite se do kanala koji želite sačuvati kao omiljeni.

2

Kucnite .

Za uklanjanje kanala kao omiljenog

1

Kada je radio otvoren, pomjerite se do kanala koji želite ukloniti kao omiljeni.

2

Kucnite na .

Premještanje između omiljenih kanala

Kada je radio otvoren, kucnite na ili .

Za premještanje između omiljenih trebate sačuvati najmanje dva kanala kao omiljena.

Provedba novog traženja radio-kanala

Ako ste se premjestili na novu lokaciju ili se prijem na vašoj trenutnoj lokaciji

poboljšao, možete započeti novo pretraživanje radio-kanala.

Svi omiljeni koje ste sačuvali neće biti izmijenjeni novim pretraživanjem.

Za pokretanje novog traženja radio kanala

1

Kada je radio otvoren, pritisnite .

2

Kucnite na Pretražiti radio stanice. Radio pretražuje cjelokupni frekventni

opseg, te se prikazuju svi dostupni kanali.