Sony Xperia E - Postavke zvuka

background image

Postavke zvuka

Prelazak sa slušalica na handsfree i obratno

Možete odabrati da slušate radio bilo putem prenosnog handsfree uređaja ili slušalica

ili putem slušalice telefona.

Prelazak sa slušalice na handsfree i obratno

1

Kada je radio otvoren, pritisnite .

2

Kucnite Reproducir. na zvučnik.

3

Za ponovno reproduciranje zvuka putem prenosnog handsfree uređaja ili

slušalica pritisnite i kucnite Reproduciraj na slušalice.