Sony Xperia E - Brisanje podataka za aplikacije

background image

Brisanje podataka za aplikacije

Ponekad može biti potrebno da obrišete podatke za pojedine aplikacije. To može biti

slučaj ako se, na primjer, memorija aplikacije napuni ili ako želite obrisati najbolje

rezultate u nekoj igri. Takođe može biti potrebno da obrišete ulazne poruke e-pošte, te

tekstualne i multimedijalne poruke u pojedinim aplikacijama.

Brisanje cijele zalihe memorije za aplikaciju

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite .

2

Pronađite i kucnite na Postavke.

3

Kucnite na Aplikacije.

4

Kucnite aplikaciju za koju želite obrisati cijelu zalihu memorije.

5

Kucnite na Obrisati zalihu memorije.

Nije moguće obrisati zalihu memorije za neke aplikacije.

Brisanje instalirane aplikacije

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite .

2

Pronađite i kucnite na Postavke.

3

Kucnite na Aplikacije.

4

Odaberite aplikaciju koju želite izbrisati.

5

Kucnite na Deinstalirati.

Nije moguće izbrisati neke aplikacije koje su prethodno instalirane.