Sony Xperia E - Dozvole

background image

Dozvole

Pojedine aplikacije moraju imati pristup određenim funkcijama vašeg telefona da bi

ispravno radile. Na primjer, aplikacija za navigaciju mora imati dozvolu za slanje i

prijem podataka, te pristup informacijama o vašoj lokaciji. Neke aplikacije mogu

zloupotrijebiti dodijeljene dozvole za krađu ili brisanje podataka ili otkrivanje vaše

lokacije. Vodite računa da instalirate i dajete dozvole samo aplikacijama u koje imate

povjerenje.

Prikaz dozvola za aplikaciju

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite .

2

Pronađite i kucnite na Postavke.

3

Kucnite na Aplikacije.

4

Kucnite željenu aplikaciju.

5

Pomaknite se dolje kako biste vidjeli relevantne detalje pod stavkom Dozvole.