Sony Xperia E - Instaliranje aplikacija koje ne potiču s usluge Google Play™‎

background image

Instaliranje aplikacija koje ne potiču s usluge Google Play™

Instaliranje aplikacija nepoznatog il nepouzdanog porijekla može biti štetno za vaš

telefon. Telefon je, po zadanoj vrijednosti, postavljen da blokira takva instaliranja. No,

tu postavku možete promijeniti i dozvoliti instaliranja iz nepoznatih izvora.

Sony ne tvrdi i ne garantira učinkovitost aplikacija ili sadržaja bilo koje treće strane prenesenog

putem preuzimanja ili nekog drugog sučelja na vaš telefon. Na sličan način, kompanija Sony

nije odgovorna za bilo kakva oštećenja ili umanjenu učinkovitost vašeg telefona koja se može

pripisati prenošenju sadržaja treće strane. Koristite samo sadržaje iz pouzdanih izvora. Obratite

se pružatelju sadržaja ako imate nekih pitanja ili razloga za zabrinutost.

Za dozvoljavanje instalacije aplikacija čije porijeklo nije Google Play™

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na .

2

Pronađite i kucnite na Postavke > Sigurnost.

3

Označite Nepoznati izvori kvadratić.

37

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.