Sony Xperia E - Početak rada sa Google Play™‎

background image

Početak rada sa Google Play™

Otvorite Google Play™ i uđite u svijet aplikacija i igara. Možete pretraživati te

aplikacije i igre kroz različite kategorije. Također možete ocijeniti aplikaciju ili igru i

poslati svoje mišljenje o njoj.
Da biste koristili Google Play™, potrebno je da imate Google™ račun. Pogledajte Za

postavljanje Google™ računa u vaš telefon

na stranici 53.

Google Play™ možda nije dostupan u svim zemljama ili regijama

Za otvaranje Google Play™

1

Iz Početni ekran, kucnite na .

2

Pronađite i kucnite na Play Store.