Sony Xperia E - Kalendar

background image

Kalendar i budilnik

Kalendar

Informacije u vezi kalendara

Vaš telefon ima kalendar za upravljanje vašim vremenskim rasporedom. Ukoliko imate

Google™ račun, možete usklađivati kalendar mobitela sa vašim web kalendarom.

Pogledajte Sinhroniziranje vaše službene e-pošte, kalendara i kontakata na

stranici 96.

Postavljanje kalendarskog prikaza

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite , zatim pronađite i kucnite Kalendar.

2

Pritisnite i odaberite opciju.

Prikazivanje višestrukih kalendara

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na , zatim pronađite i kucnite na Kalendar.

2

Pritisnite , a zatim kucnite na Više > Moji kalendari.

3

Kucnite da odaberete kalendare koje želite prikazati.

Za kreiranje događaja u kalendaru

1

Iz vašeg Početni ekran kucnite , a zatim kucnite Kalendar.

2

Pritisnite , a zatim kucnite Novi događaj.

3

Unesite ime, vrijeme, lokaciju i opis događaja.

4

Ukoliko želite, odaberite drugu opciju pod Ponavljanje.

5

Odaberite podsjetnik na događaj. Za dodavanje novog podsjetnika na događaj

kucnite .

6

Kucnite Sačuvati.

Kada se približi vrijeme obaveze, telefon će reproducirati kratki zvuk obavještenja kako bi vas

podsjetio na datu obavezu. Također, na statusnoj traci pojavljuje se

.

Prikaz događaja u kalendaru

1

Iz vašeg Početni ekran kucnite , a zatim kucnite Kalendar.

2

Kucnite događaj koji želite prikazati.

Promjena postavki kalendara

1

Iz vašeg Početni ekran kucnite , a zatim kucnite Kalendar.

2

Pritisnite , a zatim kucnite Više > Postavke.

3

Kucnite da biste otvorili postavku koju želite promijeniti, a zatim uredite po želji.