Sony Xperia E - Postavke fotoaparata

background image

Postavke fotoaparata

Za prilagođavanje postavki fotoaparata

1

Aktivirajte kameru.

2

Ukoliko fotoaparat nije odabran, povucite prema .

3

Kucnite na jednu od ikona postavki na lijevoj strani ekrana.

4

Da biste prikazali sve postavke, pritisnite .

5

Odaberite postavku koju želite prilagoditi, zatim uredite po želji.

Prilagođavanje panela postavki fotoaparata

1

Kada je kamera otvorena, pritisnite kako biste prikazali sve postavke.

2

Dodirnite i držite postavku koju želite premjestiti i povucite je na željenu poziciju.

Ukoliko povučete postavku van panela postavki, promjena se otkazuje.

Pregled postavki fotoaparata

Scene

Koristite funkciju Scene da biste brzo postavili kameru za uobičajene situacije koristeći

unaprijed programirane scene. Kamera za vas određuje više postavki kako bi se

podesila odabrana scena, što osigurava snimanje najbolje moguće fotografije.

Isključeno

Funkcija Scene je isključena i fotografije se mogu snimiti ručno.

Noćna scena

Koristite prilikom snimanja fotografija u noćnim satima ili u uslovima slabog osvjetljenja. Zbog duge

ekspozicije, kameru treba umiriti ili postaviti na stabilnu površinu.

Sportska

Koristite za fotografije predmeta koji se brzo kreću. Kratka ekspozicija minimizira nedostatak oštrine

uzrokovan kretanjem predmeta.

Vrijednost ekspozicije

Odredite količinu svjetlosti na fotografiji koju želite snimiti. Viša vrijednost ukazuje na povećanu

količinu svjetlosti.

Balans bijelog

Postavka za balans bijelog prilagođava balans boje u skladu sa uvjetima osvjetljenja.

Automatski

Automatski prilagodite balans boje uvjetima osvjetljenja.

Obična sijalica

Prilagođava balans boje za uvjete toplog osvjetljenja, kao što je osvjetljenje ispod sijalica.

Fluorescentno

Prilagodite balans boje za fluorescentno osvjetljenje.

Dnevno svjetlo

68

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Prilagodite balans boje za sunčane vanjske uvjete.

Oblačno

Prilagodite balans boje za oblačno nebo.

Automatsko odbrojavanje.

Pomoću automatskog odbrojavanja možete snimiti fotografiju bez da držite telefon.

Koristite tu funkciju za snimanje autoportreta ili grupnih fotografija gdje svi mogu biti

na fotografiji. Automatsko odbrojavanje također možete koristit da izbjegnete

potresanje kamere prilikom snimanja fotografija.

Uključeno (10 sekundi)

Postavite odlaganje u trajanju od 10 sekunde od trenutka kad kucnete ekran kamere do trenutka

snimanja fotografije.

Uključeno (2 sekunde)

Postavite odlaganje u trajanju od 2 sekunde od trenutka kad kucnete ekran kamere do trenutka

snimanja fotografije.

Isključeno

Fotografija se snima čim kucnete ekran kamere.

Geografsko označavanje

Označite fotografije detaljima mjesta na kojem ste ih snimili.

Uključeno

Kada je geografsko označavanje uključeno, približna geografska lokacija se dodaje fotografijama

kada ih snimate. Da biste koristili geografsko označavanje, morate omogućiti lokacijska svojstva iz

Postavke

menija. Da bi geografske oznake bile dodate fotografiji, lokacija mora biti određena prije

nego što snimite fotografiju. Vaša lokacija je određena kada se na ekranu kamere pojavi . Kada vaš

uređaj traži vašu poziciju, pojavljuje se .

Isključeno

Kada je geografsko označavanje isključeno, ne možete prikazati lokaciju na kojoj ste snimili

fotografiju.

Način snimanja

Odaberite način koji ćete koristiti za snimanje fotografija.

Dugme na ekranu

Snimite fotografiju tako što ćete kucnuti na ekransko dugme na ekranu kamere. Fotografija se snima

odmah nakon što otpustite prst.

Dodirno snimanje

Identificirajte određeno područje fokusa tako što ćete prstom dodirnuti ekran kamere. Fotografija se

snima odmah nakon što otpustite prst. Ovo važi samo onda kada je način fokusa postavljen na fokus

na dodir.

Samo tipkom kamere

Snimite fotografiju koristeći samo tipku kamere. Fotografija se snima odmah

nakon što otpustite prst.