Sony Xperia E - Snimanje videa

background image

Snimanje videa

Za snimanje video isječaka koristeći tipku kamere

1

Aktivirajte kameru.

2

Ukoliko video kamera nije odabrana, povucite prema .

3

Da biste pokrenuli snimanje video isječaka, pritisnite tipku kamere.

4

Da biste zaustavili snimanje, pritisnite ponovno tipku kamere.

Snimite vaše video isječke u položenoj orijentaciji kako biste dobili što bolje rezultate.

69

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Za snimanje video isječka kucanjem na ekran

1

Aktivirajte kameru.

2

Ukoliko video kamera nije odabrana, povucite prema .

3

Da biste prikazali sve postavke, pritisnite .

4

Kucnite na Način snimanja > Dodirno snimanje ukoliko već nije odabrano.

5

Kucnite na ekran kamere kako biste pokrenuli snimanje.

6

Kucnite na ekran kamere kako biste zaustavili snimanje.

Snimite vaše video isječke u položenoj orijentaciji kako biste dobili što bolje rezultate.

Za snimanje video isječaka kucanjem na ekransko dugme

1

Aktivirajte kameru.

2

Ukoliko video kamera nije odabrana, povucite prema .

3

Da biste prikazali sve postavke, pritisnite .

4

Kucnite na Način snimanja, zatim odaberite Dugme na ekranu ukoliko već nije

odabrano.

5

Usmjerite kameru prema predmetu.

6

Kucnite na da biste pokrenuli snimanje.

7

Kucnite na da biste zaustavili snimanje.

Snimite vaše video isječke u položenoj orijentaciji kako biste dobili što bolje rezultate.

Reproduciranje snimljenih video zapisa

1

Aktivirajte kameru.

2

Ukoliko video kamera nije odabrana, povucite prema .

3

Kucnite na sličice na dnu ekrana.

4

Listajte prema desno ili prema lijevo kako biste pretraživali sve fotografske i

video datoteke. Video zapisi se identificiraju putem .

5

Kucnite za reproduciranje video zapisa.

6

Da biste zaustavili reproduciranje video isječka, kucnite ili .

Sličice također možete listati zdesna nalijevo kako biste pronašli datoteku koju želite

reproducirati.

Brisanje snimljenog video zapisa

1

Pretražite video zapis koji želite izbrisati.

2

Kucnite ekran kako bi se pojavilo .

3

Kucnite .

4

Kucnite OK za potvrdu.