Sony Xperia E - Google Maps™‎

background image

Google Maps™

Pratite vašu trenutnu lokaciju, prikažite situaciju u saobraćaju u stvarnom vremenu i

primite detaljne upute do vašeg odredišta. Prije odlaska na putovanja, možete preuzeti

i sačuvati karte na vašu memorijsku karticu da izbjegnete visoke troškove rominga.

Aplikacija Google Maps™ iziskuje korištenje internet veze. Možete napraviti troškove za

podatkovnu vezu kada se povežete na internet sa telefona. Obratite se svom operateru mreže

za dodatne informacije. Aplikacija Google Maps™ možda nije dostupna na svakom tržištu, u

svakoj državi ili regiji.

Za korištenje aplikacije Google Maps™

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite .

2

Pronađite i kucnite na Karte.

Ako želite koristiti Google Maps™, morate omogućiti jednu od metoda lociranja dostupnih u

Postavke > Usluge utvrđivanja lokacije.

Za više informacija o aplikaciji Google Maps™

Kada koristite Google Maps™, pritisnite , a zatim kucnite Pomoć.

Prikaz lokacija vaših prijatelja sa aplikacijom Google Latitude™

Pridružite se aplikaciji Google Latitude™ kako biste prikazali lokacije vaših prijatelja

na kartama i kako biste sa njima podijelili vašu lokaciju i druge informacije.