Sony Xperia E - Korištenje Google Maps™‎ za dobijanje uputa

background image

Korištenje Google Maps™ za dobijanje uputa

Koristite Google Maps™ aplikaciju za dobijanje uputa kada putujete pješice, javnim

prijevozom ili autom. Možete dodati prečicu za odredište na vaš početni ekran kako

biste dobili brze upute bez obzira na to gdje se nalazite.
Kada prikazujete kartu, pravite internet vezu, i podaci se prespajaju na vaš telefon.

Stoga je dobra ideja preuzeti i sačuvati karte u telefon prije odlaska na put. Na ovaj

način, možete izbjeći visoke troškove rominga.

Sony ne garantira tačnost bilo kojih usluga davanja uputa.

Korištenje aplikacije za navigaciju

Koristite aplikaciju za navigaciju u telefonu kako biste dobivali upute od skretanja do

skretanja za stizanje na odredište. Upute su i govorne i prikazuju se na ekranu.

Moguće je da aplikacija za navigaciju nije dostupna na svakom tržištu.

Za pokretanje navigacije

1

Iz vašeg početnog ekrana, kucnite na .

2

Pronađite i kucnite na Navigacija.

100

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.