Sony Xperia E - Korištenje GPS-Globalnog sistema pozicioniranja

background image

Korištenje GPS-Globalnog sistema pozicioniranja

Vaš telefon ima prijemnik globalnog sistema pozicioniranja (GPS) koji koristi satelitske

signale da izračuna vašu lokaciju.

Kada koristite osobine koje zahtijevaju da prijemnik GPS-Globalnog sistema pozicioniranja

ustanovi vašu lokaciju, pazite da imate neometan pogled na nebo.

Za omogućavanje GPS-Globalnog sistema pozicioniranja

1

Iz vašeg početnog ekrana, kucnite na .

2

Kucnite Postavke > Usluge utvrđivanja lokacije.

3

Označite okvir za izbor GPS sateliti.

Ostvarivanje najboljeg učinka

Prvi put kada koristite GPS-Globalni sistem pozicioniranja, može potrajati 5 do 10

minuta dok vaša lokacija ne bude pronađena. Da biste pomogli traženju, pobrinite se

da imate neometan pogled na nebo. Stanite mirno i ne prekrivajte antenu GPS-

Globalnog sistema pozicioniranja (označeno područje na slici). Signali GPS-Globalnog

sistema pozicioniranja mogu proći kroz plastiku, ali ne i kroz većinu čvrstih predmeta,

kao što su zgrade i planine. Ukoliko vaša lokacija nije pronađena nakon nekoliko

minuta, premjestite se na drugu lokaciju.

99

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.