Sony Xperia E - Informacije u vezi Kontakti

background image

Informacije u vezi Kontakti

Koristite aplikaciju Kontakti da na jedno mjesto pohranite i upravljate svim brojevima,

adresama e-pošte i drugim podacima o kontaktima. Jednostavno kucnite na kontakt

kako biste vidjeli cjelokupnu komunikaciju s tim kontaktom putem jednostavnog

pregleda.
Možete dodati nove kontakte u telefon i sinhronizirati ih sa konaktima sačuvanim na
vašem Google™ računu, Microsoft

®

Exchange ActiveSync

®

računu, ili na drugim

računima koji podržavaju sinhronizaciju. Aplikacija Kontakti automatski kreira nove

unose i također vam pomaže da podudarite podatke kao što su adrese e-pošte sa

postojećim unosima.

Kontakti pregled ekrana

1

Kucnite ovdje da kreirate kontakt

2

Polje za traženje kontakta

3

Kucnite kontakt kako biste prikazali njegove detalje

4

Kucnite sličicu kontakta kako biste pristupili meniju Brzog kontakta

5

Tabulatori za prečice