Sony Xperia E - Komuniciranje sa vašim kontaktima

background image

Komuniciranje sa vašim kontaktima

Za traženje kontakta

1

Iz vašeg Početni ekran kucnite , a zatim kucnite .

2

Unesite prvih nekoliko slova imena kontakta u Tražiti polje. Svi kontakti čija

imena počinju sa tim slovima se pojavljuju.

Izbornik brzog kontakta

Kucnite na sličicu kontakta da biste prikazali opcije brze komunikacije za određeni

kontakt. Opcije uključuju pozivanje kontakta, slanje tekstualne ili multimedijalne

poruke i pokretanje čavrljanja koristeći Google Talk™ aplikaciju.

Da bi se aplikacija pojavila kao opcija u izborniku brzog kontakta, možda će biti potrebno da

postavite aplikaciju u vaš telefon i da budete prijavljeni na aplikaciju. Na primjer, potrebno je da

pokrenete aplikaciju Gmail™ i unesete vaše detalje prijave prije nego što budete mogli koristiti

Gmail™ iz izbornika brzog kontakta.