Sony Xperia E - Šta je Android™‎?

background image

Šta je Android™?

Vaš Xperia smartphone iz Sony zasniva se na Android platformi. Android mobiteli

mogu obavljati mnoge iste funkcije kao i računar i možete ih prilagoditi i vašim

potrebama. Na primjer, možete dodavati i brisati aplikacije ili poboljšavati postojeće

aplikacije kako biste unaprijedili funkcionalnost. Na Google Play™ možete preuzeti niz

aplikacija i igara iz kolekcije koja se stalno povećava. Također možete integrirati

aplikacije na Android™ mobitelu s drugim aplikacijama i sa uslugama na mreži koje

koristite. Na primjer, možete napraviti rezervnu kopiju vaših kontakata u telefonu, sa

jednog mjesta pristupiti vašim različitim računima e-pošte i kalendarima, pratiti vaše

obaveze i uključiti se u društvene mreže.
Android™ mobiteli se stalno razvijaju. Kada je nova verzija softvera dostupna i kada

vaš telefon podržava taj novi softver, možete ažurirati vaš telefon kako bi dobili nova

svojstva i najnovija poboljšanja.

U vašem Android™ mobitelu se već nalaze Google™ usluge. Da biste što bolje iskoristili

ponuđene Google™ usluge, potrebno je da imate Google™ račun i da se na njega prijavite

kada prvi put pokrenete vaš mobitel. Također je potrebno da imate pristup internetu kako

biste koristili mnoga svojstva koja se nalaze u Android™.

Nove verzije softvera možda nisu kompatibilne sa svim telefonima.