Sony Xperia E - Pregled telefona

background image

Pregled telefona

1

Senzor blizine

2

Slušalica

3

Lampica obavještenja

4

Tipka za jačinu zvuka/Tipka zumiranja

5

Tipka za uključivanje/isključivanje

6

Tipka kamere

7

Tipka menija

8

Mikrofon

7

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

9

Tipka za početni ekran

10 Tipka za vraćanje

11 Ekran osjetljiv na dodir

12 Objektiv kamere

13 Drugi mikrofon

14 Priključak slušalica sa mikrofonom (CTIA standard)

15 Priključak za punjač/USB kabl

16 Rupa za vrpcu

17 Zvučnik

8

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.