Sony Xperia E - Računi i usluge

background image

Računi i usluge

Prijavite se na vaše račune usluga na mreži iz vašeg telefona i uživajte u

pogodnostima velikog broja usluga. Kombinirajte usluge i još bolje ih iskoristite. Na

primjer, sakupite kontakte iz vaših Google™ i Facebook™ računa i integrirajte ih u vaš

telefonski imenik, tako da sve bude na jednom mjestu.
Možete se prijaviti na usluge na mreži sa vašeg telefona kao i sa računara. Kada se

prijavite prvi put, račun je kreiran sa vašim korisničkim imenom, lozinkom, postavkama

i osobnim podacima. Sljedeći put kada se prijavite, dobijate personalizirani prikaz.

Google™ račun

Posjedovanje Google™ računa je neophodno za korištenje niza aplikacija i usluga

putem vašeg Android telefona. Potrebno je da imate Google ™ račun, na primjer, da

koristite Gmail™ aplikaciju u vašem mobitelu, da čavrljate sa prijateljima koristeći

Google Talk™, da sinhronizirate kalendar u mobitelu sa vašim Google Calendar™ i da

preuzimate aplikacije i igre, muziku, filmove i knjige sa Google Play™.

Microsoft

®

Exchange ActiveSync

®

račun

Sinhronizirajte vaš telefon sa vašim službenim Microsoft

®

Exchange ActiveSync

®

računom. Na ovaj način, sa sobom uvijek nosite vašu službenu e-poštu, kontakte i

događaje u kalendaru.

Facebook™ račun

Facebook™ je društvena mreža koja vas povezuje sa vašim prijateljima, porodicom i

kolegama širom svijeta. Postavite Facebook da funkcionira u vašem telefonu tako da

ste uvijek u kontaktu bez obzira na to gdje se nalazite.

12

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

SyncML™ račun

Sinhronizirajte telefon sa internet serverom koristeći SyncML™. Prikažite i upravljajte

kontaktima, kalendarskim događajima i markerima iz vašeg telefona onako kako biste

to uradili iz računara.

13

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.