Sony Xperia E - Vodič za postavljanje

background image

Vodič za postavljanje

Kada prvi put pokrenete telefon, otvara se vodič za postavljanja koji vam objašnjava

osnovne funkcije telefona i pomaže da unesete neophodne postavke. Ovo je dobar

trenutak da konfigurirate telefon u skladu sa vašim specifičnim potrebama. Vodiču za

postavljanje možete pristupiti i kasnije iz ekrana Aplikacija.

Za ručno pristupanje čarobnjaku za postavljanja

1

Iz Početni ekran, kucnite na .

2

Kucnite na Postavke > Vodič za postavljanje.