Sony Xperia E - Zaključavanje ekrana

background image

Zaključavanje ekrana

Kada je vaš telefon uključen i neaktivan određeni period, ekran se zatamni kako bi se

sačuvala energija baterije, i automatski se zaključava. Ovo zaključavanje spriječava

neželjene aktivnosti na ekranu osjetljivom na dodir kada ne koristite vaš telefon.

Aktiviranje ekrana

Nakratko pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje .

Za otključavanje ekrana

Povucite udesno preko ekrana.

Za ručno zaključavanje ekrana

Kada je ekran aktivan, nakratko pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje .