Sony Xperia E - Pronalaženje uređaja

background image

Pronalaženje uređaja

Postoji nekoliko načina na koje možete pronaći i zaštititi uređaj ukoliko biste ga nekad

izgubili. Pomoću usluge “my Xperia” možete:

Potražiti uređaj na karti

Oglasiti upozorenje koje funkcionira čak i kada je uređaj u nečujnom načinu rada.

Daljinski zaključati uređaj i prikazati svoje kontakt informacije na njemu.

Daljinski izbrisati internu i eksternu memoriju na uređaju kao krajnje rješenje.
Ukoliko je na vašem uređaju aktivirana usluga “my Xperia”, sve što trebate učiniti je

otići na

myxperia.sonymobile.com i prijaviti se pomoću svog Google™ računa. Ako

usluga nije aktivirana, možete je aktivirati ručno preko menija Postavke.

Moguće je da usluga “my Xperia” nije dostupna u svim zemljama/regionima.

107

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Ručno aktiviranje usluge “my Xperia”

1

Povucite statusnu traku prema dolje, a zatim kucnite .

2

Kucnite Xperia™ > MyXperia™ > Activate.

3

Označite okvir za potvrdu, a zatim kucnite Accept.