Sony Xperia E - Recikliranje vašeg telefona

background image

Recikliranje vašeg telefona

Negdje u kući se nalazi stari telefon? Zašto ga ne reciklirati? Time ćete na pomoći da

ponovno iskoristimo materijale i komponente, a također ćete zaštiti i okoliš! Saznajte

više o opcijama recikliranja u vašoj regiji na

blogs.sonymobile.com/about-us/

sustainability/commitment/overview/.

108

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.