Sony Xperia E - Bluetooth™‎ bežična tehnologija

background image

Bluetooth™ bežična tehnologija

Koristite Bluetooth™ funkciju da biste poslali datoteke na druge Bluetooth™

kompatibilne uređaje ili da biste se povezali na handsfree pribor. Uključite Bluetooth™

funkciju u svom telefonu i kreirajte bežične veze prema drugim Bluetooth™

kompatibilnim uređajima kao što su računari, handsfree pribor i telefoni. Bluetooth™

veze su učinkovitije unutar raspona od 10 metara (33 stope), bez čvrstih predmeta

između. U pojedinim slučajevima potrebno je da ručno uparite vaš telefon sa drugim

Bluetooth™ uređajima. Ne zaboravite da postavite vaš telefon na "vidljivo" ukoliko

želite da ga drugi Bluetooth™ uređaji pronađu.

Interoperabilnost i kompatibilnost među Bluetooth™ uređajima može varirati.

Za uključivanje funkcije Bluetooth™ i postavljanje telefona vidljivim

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite .

2

Pronađite i kucnite na Postavke.

3

Kucnite 〇 pored Bluetooth kako bi se 〇 promijenilo na |. na statusnoj traci.

4

Kucnite na Bluetooth.

5

Kucnite na Nevidljiv za ostale Bluetooth uređaje.

89

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Podešavanje vremena dostupnosti telefona za druge Bluetooth™ uređaje

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite .

2

Pronađite i kucnite na Postavke > Bluetooth.

3

Pritisnite i odaberite Vrem. ograničenje vidljivosti.

4

Odaberite opciju.

Davanje imena telefonu

Vašem telefonu možete dati ime. Ovo ime se prikazuje drugim uređajima nakon što

ste uključili Bluetooth™ funkciju i nakon što je vaš telefon postavljen na vidljivo.

Davanje imena vašem telefonu

1

Provjerite je li funkcija Bluetooth™ uključena.

2

Iz vašeg Početni ekran, kucnite .

3

Pronađite i kucnite na Postavke > Bluetooth.

4

Pritisnite i odaberite Promijeni ime telefona.

5

Unesite ime za vaš telefon.

6

Kucnite na Promijeni ime.

Uparivanje sa drugim Bluetooth™ uređajem

Kada uparite telefon sa drugim uređajem, možete, na primjer, povezati telefon sa

Bluetooth™ handsfree uređajem ili Bluetooth™ automobilskim priborom i koristiti te

uređaje za upućivanje i primanje poziva.
Kada jednom uparite telefon sa Bluetooth™ uređajem, telefon će zapamtiti te

postavke. Prilikom uparivanja telefona sa Bluetooth™ uređajem, moguće je da ćete

trebati unijeti pristupni kôd. Telefon će automatski pokušati sa generičkim kodom

0000. Ako to ne uspije, pročitajte dokumentaciju Bluetooth™ uređaja kako biste

saznali njegov pristupni kôd. Nema potrebe da ponovo unosite pristupni kôd prilikom

narednog spajanja na upareni Bluetooth™ uređaj.
Neki Bluetooth™ uređaji, npr. većina Bluetooth™ slušalica sa mikrofonom, iziskuju da

izvršite i uparivanje i povezivanje sa drugim uređajem.
Telefon možete upariti sa nekoliko Bluetooth™ uređaja, ali se istovremeno možete

povezati samo na jedan Bluetooth™ profil.

Uparivanje vašeg telefona sa drugim Bluetooth™ uređajem

1

Provjerite da li uređaj sa kojim želite upariti telefon ima aktiviranu funkciju

Bluetooth™ te da li je vidljiv za druge Bluetooth™ uređaje.

2

Iz Početni ekran, kucnite na .

3

Pronađite i kucnite na Postavke > Bluetooth. Svi dostupni Bluetooth™ uređaji

pojavljuju se na spisku.

4

Kucnite na Bluetooth™ uređaj koji želite upariti sa telefonom.

5

Unesite pristupni kôd ako je potrebno. Telefon i Bluetooth™ uređaj su sada

upareni.

Povezivanje telefona sa drugim Bluetooth™ uređajem

1

Ako se povezujete na Bluetooth uređaj koji zahtijeva da prvo izvršite uparivanje

telefona prije povezivanja, slijedite relevantne korake kako biste telefon uparili s

tim uređajem.

2

Iz vašeg Početni ekran, kucnite .

3

Pronađite i kucnite na Postavke > Bluetooth.

4

Kucnite Bluetooth™ uređaj sa kojim želite povezati telefon.

Za ukidanje uparivanja sa Bluetooth™ uređajem

1

Iz Početni ekran, kucnite na .

2

Pronađite i kucnite na Postavke > Bluetooth.

3

U opciji Upareni uređaji kucnite pored naziva uređaja za koji želite ukinuti

uparivanje.

4

Kucnite na Poništiti uparivanje.

90

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Slanje i primanje stavki koristeći Bluetooth™ tehnologiju

Podijelite stavke sa drugim Bluetooth™ kompatibilnim uređajima kao što su telefoni ili

računari. Možete poslati i primiti nekoliko vrsta stavki koristeći Bluetooth™ funkciju,

kao što su:

Fotografije i video isječci

Muzika i druge audio datoteke

Kontakti

Web stranice

Za slanje stavki koristeći Bluetooth™

1

Uređaj koji vrši prijem:

Pobrinite se da je Bluetooth™ funkcija uključena i da je

uređaj vidljiv za druge Bluetooth™ uređaje.

2

Uređaj koji šalje:

Otvorite aplikaciju koja sadržava stavku koju želite poslati i

pomaknite se do nje.

3

Ovisno o aplikaciji i stavci koju želite poslati, možda ćete trebati, na primjer,

dodirnuti i držati stavku, otvoriti stavku ili pritisnuti . Mogu postojati i drugi

načini da se pošalje stavka.

4

Odaberite Podijeliti ili Šalji.

5

Odaberite Bluetooth.

6

Uključite Bluetooth™ ako se to od vas zatraži.

7

Kucnite na ime uređaja koji vrši primanje.

8

Uređaj koji vrši prijem:

Ukoliko se zatraži, prihvatite vezu.

9

Uređaj koji šalje:

Ukoliko se to zatraži, potvrdite prijenos na uređaj koji vrši

primanje.

10

Uređaj koji vrši prijem:

Prihvatite dolaznu stavku.

Za primanje stavki koristeći Bluetooth™

1

Pobrinite se da je Bluetooth™ funkcija uključena i vidljiva za druge Bluetooth™

uređaje.

2

Uređaj za slanje sada pokreće slanje podataka na vaš mobitel.

3

Ukoliko se zatraži, unesite isti pristupni kôd na oba uređaja ili potvrdite

predloženi pristupni kôd.

4

Kada ste obaviješteni o dolaznoj datoteci na vaš mobitel, povucite satusnu traku

prema dolje i kucnite na obavještenje kako biste prihvatili prijenos datoteke.

5

Kucnite na Prihvatiti kako biste pokrenuli prijenos datoteke.

6

Da biste prikazali progres prespajanja, povucite statusnu traku prema dolje.

7

Da biste otvorili primljenu stavku, povucite statusnu traku prema dolje i kucnite

na odgovarajuće obavještenje.

Prikaz datoteka primljenih putem Bluetooth™ veze

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite .

2

Pronađite i kucnite na Postavke > Bluetooth.

3

Pritisnite i odaberite Prikaži primljene datoteke.