Sony Xperia E - Povezivanje vašeg telefona sa računarom

background image

Povezivanje vašeg telefona sa računarom

Povežite vaš telefon na računar i pokrenite prespajanje slika, muzike i drugih tipova

datoteke. Najlakši načini da se povežete jeste korištenjem USB kabla ili Bluetooth

bežične tehnologije.
Kada povežete vaš telefon na računar koristeći USB kablo, bićete potaknuti da

instalirate PC Companion aplikaciju na vaš računar. PC Companion vam pomaže da

pristupite dodatnim računarskim aplikacijama kako biste prespojili i organizirali

multimedijalne datoteke, ažurirali vaš telefon, sinhronizirali sadržaj telefona i još

mnogo toga.

Možda nećete biti u mogućnosti da neki materijal koji je zaštićen autorskim pravima prespojite

između vašeg telefona i računara.

91

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Za prenošenje i rukovanje sadržajem koristeći USB kabl

Koristite vezu USB kabla između računara i telefona za jednostavno prenošenje i

upravljanje vašim datotekama. Jednom kada su dva uređaja povezana, možete

povlačiti i ispuštati sadržaj između njih koristeći pretraživač računarskih datoteka.

Ukoliko prespajate muziku, video zapise, slike ili druge multimedijalne datoteke na vaš

telefon, najbolje je da koristite Media Go™ aplikaciju na vašem računaru. Media Go™

pretvara multimedijalne datoteke tako da ih možete koristiti na telefonu.

Za prespajanje sadržaja između telefona i računara koristeći USB kablo

1

Koristeći USB kablo, povežite vaš telefon na računar. Interna pohrana je

povezana

se pojavi u statusnoj traci.

2

Računar

: Otvorite Microsoft® Windows® Explorer sa vašeg desktopa i

sačekajte dok se memorijska kartica vašeg telefona pojavi kao eksterna jedinica

u Microsoft® Windows® Exploreru.

3

Računar

: Povlačite i ispuštajte željene datoteke između vašeg telefona i

računara.

Prenošenje datoteka koristeći način prenošenja medija putem Wi-Fi

®

mreže

Možete prenositi datoteke između telefona i drugih uređaja kompatibilnih sa MTP-om
(Media Transfer Protocol), kao što je računar, koristeći Wi-Fi

®

vezu. Prije povezivanja,

prvo trebate upariti dva data uređaja. Ukoliko prenosite muziku, video zapise, slike ili

druge multimedijalne datoteke sa telefona na računar i obratno, najbolje je da koristite

aplikaciju Media Go™ na računaru. Media Go™ pretvara multimedijalne datoteke tako

da ih možete koristiti na telefonu.

Da biste koristili to svojstvo, treba vam uređaj sa omogućenom Wi-Fi

®

vezom koji podržava

prenošenje medija, npr. računar s operativnim sistemom Microsoft

®

Windows Vista

®

ili

Windows

®

7.

Uparivanje telefona bežičnim putem sa računarom koristeći način rada prenošenja

medija

1

Provjerite je li način rada za prenošenje medija omogućen na telefonu. Taj

način je uobičajeno omogućen po zadanoj vrijednosti.

2

Povežite telefon sa računarom putem USB kabla.

3

Računar

: Kada se ime telefona pojavi na ekranu, kliknite

Konfiguriranje mreže i

slijedite upute za uparivanje računara.

4

Kada završite s uparivanjem, iskopčajte USB kabl iz oba uređaja.

Navedene upute vrijede samo ako je na vaš računar instaliran operativni sistem Windows

®

7 i

ako je računar povezan na Wi-Fi

®

pristupnu tačku putem mrežnog kabla.

Bežično povezivanje uparenih uređaja u načinu rada za prenošenje medija

1

Provjerite je li način rada za prenošenje medija omogućen na telefonu. Taj

način je uobičajeno omogućen po zadanoj vrijednosti.

2

Iz vašeg Početni ekran, kucnite .

3

Pronađite i kucnite Postavke > Xperia™ > Povezivost.

4

Kucnite upareni uređaj s kojim se želite povezati pod Pouzdani uređaji.

5

Kucnite Povezati.

Provjerite je li uključena Wi-Fi

®

funkcija telefona.

Prekidanje veze sa bežično uparenim uređajem u načinu rada prenosa medija

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite .

2

Pronađite i kucnite Postavke > Xperia™ > Povezivost.

3

Kucnite upareni uređaj s kojim želite prekinuti vezu na popisu Pouzdani uređaji.

4

Kucnite Prekinuti vezu.

92

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Uklanjanje uparivanja s drugim uređajem

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite .

2

Pronađite i kucnite Postavke > Xperia™ > Povezivost.

3

Kucnite upareni uređaj koji želite ukloniti.

4

Kucnite Zaboravi.

PC Companion

PC Companion je računarska aplikacija koja vam daje pristup dodatnim svojstvima i

uslugama koje vam pomažu da prespojite muziku, video isječke i slike na vaš telefon i

sa vašeg telefona. Također možete koristiti PC Companion da ažurirate telefon i

dobijete najnovije verzije dostupnog softvera. Instalacijske datoteke za PC Companion

sačuvane su na vašem telefonu i instalacija se pokreće iz telefona kada ga povežete

na računar putem USB kabla.
Da biste koristili aplikaciju PC Companion, potreban vam je računar sa jednim od

sljedećih operativnih sistema:

Microsoft® Windows® 7

Microsoft® Windows Vista®

Microsoft® Windows® XP(Service Pack 3 ili novija verzija)

Za pokretanje PC Companiona

1

Provjerite je li aplikacija PC Companion instalirana na vaš računar.

2

Otvorite aplikaciju PC Companion na računaru, a zatim kliknite Start kako biste

otvorili neku od funkcija koju želite koristiti.

Media Go™

Media Go™ računarska aplikacija vam pomaže da prenosite i upravljate

multimedijalnim sadržajem u vašem telefonu i računaru. Možete instalirati i pristupiti

aplikaciji Media Go™ iz vaše PC Companion aplikacije.
Potreban vam je jedan od ovih operativnih sistema da biste koristili aplikaciju

Media Go™:

Microsoft® Windows® 7

Microsoft® Windows Vista®

Microsoft® Windows® XP, Service Pack 3 ili novija verzija

Prenošenje sadržaja koristeći aplikaciju Media Go™

1

Povežite telefon sa računarom podržanim USB kablom.

2

Telefon

: Na statusnoj traci se pojavljuje Interna pohrana je povezana.

3

Računar

: Prvo otvorite aplikaciju PC Companion na računaru. U aplikaciji

PC Companion, kliknite

Media Go da biste pokrenuli Media Go™ aplikaciju. U

nekim slučajevima, morate čekati da se Media Go™ instalira.

4

Koristeći Media Go™, povlačite i ispuštajte datoteke između računara i telefona.