Sony Xperia E - Konferencijski pozivi

background image

Konferencijski pozivi

Konferencijskim pozivom ili pozivom prema više učesnika možete obavljati zajednički

razgovor sa dvije ili više osoba.

Za upućivanje konferencijskog poziva

1

Za vrijeme poziva koji je u toku, kucnite na .

2

Birajte broj drugog sagovornika i kucnite na .

3

Ako drugi sagovornik odgovori, prvi poziv se stavlja na čekanje.

4

Kucnite na .

Za dodavanje više sagovornika, ponovite korake od 1 do 4.

40

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Vođenje privatnog razgovora sa učesnikom u konferencijskom pozivu

1

Tokom konferencijskog poziva, kucnite na Upravljati.

2

Kucnite na ime učesnika sa kojim želite privatno razgovarati.

3

Za završavanje privatnog razgovora i povratak na konferencijski poziv kucnite

.

Otpuštanje učesnika iz konferencijskog poziva

1

Za vrijeme konferencijskog poziva, kucnite dugme koje pokazuje broj učesnika.

Na primjer, kucnite 3 učesnikau slučaju da ima tri učesnika.

2

Kucnite pored učesnika kojeg želite otpustiti.

Završavanje konferencijskog poziva

Tokom poziva, kucnite .