Sony Xperia E - Postavke poziva

background image

Postavke poziva

Zabranjivanje poziva

Možete zabraniti sve ili određene kategorije dolaznih i odlaznih poziva. Kada prvi puta

koristite zabranjivanje poziva, trebate unijeti svoj PUK (Osobni ključ deblokiranja), a

zatim novu lozinku kako biste aktivirali funkciju zabranjivanja poziva.

Zabranjivanje dolaznih ili odlaznih poziva

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite .

2

Pronađite i kucnite Postavke > Postavke poziva > Zabrana poziva.

3

Odaberite opciju.

4

Unesite lozinku i kucnite Omogući.

Odbijanje poziva porukom

Poziv možete odbiti prethodno definisanom porukom. Kada odbijete poziv s takvom

porukom, poruka je automatski poslana pozivaocu i sačuvana je na vašem mobitelu.
U mobitelu je prethodno definisano šest poruka. Možete odabrati među tim prethodno

definisanim porukama, koje također mogu biti uređene, ukoliko je to potrebno.

Za odbijanje poziva prethodno definisanom porukom

Povucite Odbij uz poruku prema gore, zatim odaberite poruku.

Za odbijanje drugog poziva prethodno definisanom porukom

Kada čujete ponovljene bipove tokom poziva, povucite Odbij uz poruku prema

gore, zatim odaberite poruku.

Za uređivanje poruke koja se koristi za odbijanje poziva

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na .

2

Pronađite i kucnite na Postavke > Postavke poziva > Odbij poziv uz poruku.

3

Kucnite na poruku koju želite urediti, zatim unesite neophodne promjene.

4

Kada završite, kucnite na OK.

Prosljeđivanje poziva

Možete prosljeđivati pozive, na primjer, na drugi telefonski broj ili na telefonsku

sekretaricu.

Prosljeđivanje pozivâ

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite .

2

Pronađite i kucnite Postavke > Postavke poziva > Prosljeđivanje poziva.

3

Odaberite opciju.

4

Unesite broj na koji želite prosljeđivati pozive, a zatim kucnite Omogući.

41

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Isključivanje prosljeđivanja poziva

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite .

2

Pronađite i kucnite Postavke > Postavke poziva > Prosljeđivanje poziva.

3

Odaberite opciju, a zatim kucnite Onemogući.

Prikazivanje ili sakrivanje vašeg telefonskog broja

Možete odabrati želite li da vaš telefonski broj bude prikazan ili sakriven na uređajima

primalaca poziva kada ih pozovete.

Prikazivanje ili sakrivanje vašeg telefonskog broja

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na .

2

Pronađite i kucnite na Postavke > Postavke poziva > Dodatne postavke >

Identifikacija pozivatelja

.

Brojevi fiksnog biranja

Ako ste primili PIN2 -Osobni identifikacioni broj 2 od vašeg pružaoca usluga, možete

koristiti listu Brojeva fiksnog biranja (FDN) da ograničite odlazne pozive.

Omogućavanje ili onemogućavanje fiksnog biranja

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite .

2

Pronađite i kucnite Postavke > Postavke poziva > Brojevi fiksnog biranja.

3

Kucnite na Aktivirati fiksno biranje ili Deaktivir. fiksno biranje.

4

Unesite PIN2 (Osobni identifikacioni broj 2) i kucnite OK.

Za pristupanje listi primalaca prihvaćenih poziva

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite .

2

Nađite i kucnite Postavke > Postavke poziva > Brojevi fiksnog biranja >

Brojevi fiksnog biranja

.

42

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.