Sony Xperia E - Višestruki pozivi

background image

Višestruki pozivi

Ako imate aktiviranu funkciju poziva na čekanju, možete upravljati višestrukim

pozivima u isto vrijeme. Kada je ta funkcija aktivirana, bit ćete obaviješteni bipom ako

primite drugi poziv.

Za aktiviranje ili deaktiviranje poziva na čekanju

1

Iz Početni ekran, kucnite na .

2

Pronađite i kucnite na Postavke > Postavke poziva > Dodatne postavke.

3

Da biste aktivirali ili deaktivirali poziv na čekanju, kucnite na Poziv na čekanju.

Za odgovaranje na drugi poziv i završavanje poziva u toku

Kada začujete ponovljene bipove tokom poziva, kucnite na Završiti trenutni

poziv i odgov.

.

Odgovaranje na drugi poziv i stavljanje poziva u toku na čekanje

Kada čujete ponovljene bipove tokom poziva, povucite preko ekrana.

Za upućivanje drugog poziva

1

Za vrijeme poziva koji je u toku, kucnite na .

2

Unesite broj primaoca i kucnite na .

3

Ako primalac odgovori, prvi poziv se stavlja na čekanje.

Isti postupak se primjenjuje na sve kasnije pozive.

Prebacivanje između višestrukih poziva

Za prelazak na drugi poziv i stavljanje trenutnog poziva na čekanje, kucnite na

željeni broj ili kontakt.

Završavanje poziva u toku i povratak na naredni poziv na čekanju

Kucnite .