Sony Xperia E - Google Talk™‎

background image

Google Talk™

Možete koristiti Google Talk™ razmjenu trenutnih poruka na telefonu kako biste

čavrljali sa prijateljima koji također koriste tu aplikaciju.

50

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Za pokretanje aplikacije Google Talk™

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na .

2

Pronađite i kucnite na Razgovor.

Za odgovaranje na trenutnu poruku sa Razgovor

1

Kada vas neko kontaktira na Razgovor, se pojavljuje na statusnoj traci.

2

Povucite statusnu traku prema dolje, zatim kucnite na poruku i započnite

čavrljanje.

51

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.