Sony Xperia E - Opcije za tekstualne i multimedijalne poruke

background image

Opcije za tekstualne i multimedijalne poruke

Prikaz i uređivanje postavki obavještenja za poruke

1

Iz vašeg Početni ekran kucnite , a zatim kucnite Razmjena poruka.

2

Pritisnite .

3

Da biste prikazali i uredili postavke, kucnite Postavke i kucnite SIM karticu, a

zatim izvršite željene postavke.

Za promjenu postavki izvještaja o isporuci za odlazne poruke

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na , zatim kucnite na Razmjena poruka.

2

Pritisnite .

3

Kucnite na Postavke, zatim kucnite na SIM karticu.

4

Kucnite na Izvještaj o isporuci kako biste aktivirali ili deaktivirali izvještaj o

isporuci.

Prikaz poruka sačuvanih na SIM kartici

1

Iz vašeg Početni ekran kucnite , a zatim kucnite Razmjena poruka.

2

Pritisnite , a zatim kucnite Postavke.

3

Kucnite SIM karticu > SIM poruke.