Sony Xperia E - Pregled ikona statusa i obavještenja

background image

Pregled ikona statusa i obavještenja

Ikone statusa

Sljedeće ikone statusa mogu se pojaviti na ekranu:

Jačina signala
Nema signala
Roming
GPRS-General Packet Radio Service je dostupan
EDGE je dostupan
3G je dostupan
Slanje i preuzimanje GPRS podataka
Slanje i preuzimanje EDGE podataka
Slanje i preuzimanje 3G podataka
Status baterije
Baterija se puni
GPS je aktiviran
Aktiviran je režim letenja avionom
Bluetooth™ funkcija je aktivirana
SIM kartica nije umetnuta
Mikrofonu je isključen ton
Spikerfon je uključen
Nečujni režim rada
Vibracija uključena
Alarm je postavljen
Sinhronizacija je u toku
Problem sa prijavljivanjem ili usklađivanjem

110

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Wi-Fi® veza je omogućena i bežične mreže su dostupne

Ikone obavještenja

Sljedeće ikone obavještenja mogu se pojaviti na ekranu:

Nova poruka e-pošte
Nova tekstualna poruka ili multimedijalna poruka
Nova poruka govorne pošte
Predstojeći događaj u kalendaru
Pjesma se reproducira
Telefon je povezan na računar putem USB kabla
Poruka upozorenja
Poruka o grešci
Propušteni poziv
Pozivanje u toku
Poziv na čekanju
Prosljeđivanje poziva uključeno
Dostupna su ažuriranja softvera
Preuzimanje podataka
Prenošenje podataka
Dodatna (neprikazana) obavještenja