Sony Xperia E - Pregled postavki telefona

background image

Pregled postavki telefona

Upoznajte postavke u vašem telefonu tako da ih možete personalizirati prema vašim

vlastitim potrebama.

Wi-Fi

Uključivanje ili isključivanje Wi-Fi® veze, traženje dostupnih Wi-

Fi® mreža ili dodavanje Wi-Fi® mreže.

Bluetooth

Uključivanje ili isključivanje funkcije Bluetooth™, traženje

dostupnih Bluetooth™ uređaja te postavljanje telefona da bude

vidljiv ili nevidljiv za ostale Bluetooth™ uređaje.

Korištenje

podataka

Uključivanje ili isključivanje prometa podataka mobilnom

mrežom te vođenje evidencije o korištenju podataka u

određenom vremenskom periodu.

Više...

Uključivanje ili isključivanje načina rada u avionu, konfiguriranje

postavki za VPN i mobilne mreže te omogućavanje telefonu da

dijeli mobilnu vezu za prijenos podataka kao prijenosna

pristupna tačka za Wi-Fi®, bilo dijeljenjem veze putem USB-a ili

funkcije Bluetooth™.

Postavke poziva

Upravljanje postavkama za brojeve fiksnog biranja, govornu

poštu i internetske pozive i njihovo konfiguriranje.

Zvuk

Konfigurirajte kako vaš telefon zvoni, vibrira ili kako vas

upozorava kada primite komunikaciju. Te postavke možete

koristiti i da postavite jačinu zvuka za muziku, video isječke, igre

ili druge medijske sadržaje sa zvukom te možete vršiti njihova

podešavanja .

Prikaz

Omogućite ekranu telefona da mijenja orijentaciju kada rotirate

telefon. Također možete postaviti osvjetljenje, veličinu slova,

pozadinu i vremensko ograničenje ekrana.

Pohrana

Provjerite dostupni prostor u unutrašnjoj pohrani vašeg telefona

i na SD kartici. Također možete izbrisati SD karticu ili je

zaustaviti radi sigurnog uklanjanja.

Baterija

Prikažite status baterije telefona. Također možete vidjeti koliko

dugo telefon radi na bateriju i koliko različite aplikacije troše

energiju baterije.

Aplikacije

Upravljajte otvorenim aplikacijama, preuzetim aplikacijama i

aplikacijama na SD kartici.

Xperia™

Konfigurirajte način povezivanja putem USB veze, vrstu mrežne

veze i internet postavke. Također možete omogućiti funkcije

usluge Facebook unutar aplikacija.

Računi i

sinhroniziranje

Omogućite telefonu da sinhronizira podatke s računima za

sinhroniziranje koje dodate.

Usluge utvrđivanja

lokacije

Omogućite ili onemogućite uslugu kompanije Google za

utvrđivanje lokacije, GPS satelite i Google pretraživanje i

traženje lokacije.

Sigurnost

Zaštitite telefon postavljanjem različitih zaključavanja i lozinki.

Također možete dozvoliti instalacijske aplikacije koje nisu iz

Google Play™.

Jezik i unos

Odaberite jezik telefona, podesite opcije unosa teksta, dodajite

riječi u osobni rječnik i konfigurirajte postavke govora.

109

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Rez. kop. i

ponovno postavlj.

Napravite rezervnu kopiju podataka i vratite telefon na početne

vrijednosti.

Datum i vrijeme

Postavite vrijeme i datum ili odaberite vrijednosti koje osigurava

mreža. Odaberite željeni format za datum i vrijeme.

Dostupnost

Omogućite instalirane usluge za olakšavanje dostupnosti i

prilagodite relevantne postavke.

Opcije za

programere

Postavite opcije za razvoj aplikacija. Na primjer, možete

prikazati korištenje CPU jedinice na ekranu telefona te prikazati

vizuelne povratne informacije za dodire. Također možete

postaviti telefon da ulazi u način rada za ispravljanje grešaka

kada se poveže USB.

Informacije o

telefonu

Prikažite informacije o vašem telefonu, kao što su broj modela,

verzija ugrađenog softvera, telefonski broj i signal. Također

možete ažurirati softver na najnoviju verziju.