Sony Xperia E - Informacije u vezi sinhroniziranja podataka na mobitelu

background image

Informacije u vezi sinhroniziranja podataka na mobitelu

Možete sinhronizirati kontakte, e-poštu, kalendarske događaje i druge informacije sa

vašim mobitelom sa višestrukih računa e-pošte, usluge sinhroniziranja i drugih vrsta

računa, ovisno o aplikacijama instaliranim na mobitelu. Sinhroniziranje vašeg mobitela

sa drugim izvorima informacija je jednostavan i praktičan način da budete u toku

dešavanja.
Možete:

pristupiti vašim Gmail™, Google Calendar™, Google™ kontaktima, Google™

Chrome™ markerima i drugim Google uslugama koje koristite.

pristupiti vašoj službenoj e-pošti, kontaktima i aplikacijama kalendara.

pristupiti Facebook™ kontaktima, kalendaru, albumima i drugim uslugama koje

koristite.