Sony Xperia E - Sinhroniziranje putem SyncML™‎

background image

Sinhroniziranje putem SyncML™

Sinhronizirajte telefon sa internet serverom koristeći SyncML™. Prikažite kontakte,

kalendar i markere i upravljajte njima iz vašeg telefona na jednostavan način kao da to

radite sa računara.

Za postavljanje SyncML™ računa u vaš telefon

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite .

2

Pronađite i kucnite na Postavke > Računi i sinhroniziranje.

3

Pazite da sinhroniziranje bude uključeno kako bi se vaši podaci automatski

sinhronizirali u skladu sa intervalom koji ste postavili.

4

Kucnite na Dodaj račun > SyncML.

5

Kucnite polja za unos računa, adrese servera, korisničkog imena i lozinke, te

unesite tražene informacije.

6

Kucnite na Interval sinhroniziranja i odaberite koliko često želite da se telefon

automatski sinhronizira.

7

Kucnite stavku koju želite sinhronizirati, na primjer kontakte. Zatim unesite

adresu servera, korisničko ime i lozinku. Ponovite korak za svaku stavku koju

želite sinhronizirati.

8

Kada završite, kucnite Gotovo.

Obratite se pružaocu usluge SyncML™ za dodatne informacije o postavkama računa.

Ručno sinhroniziranje sa SyncML™ računom

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite .

2

Kucnite Postavke > Računi i sinhroniziranje.

3

Kucnite SyncML™ račun koji želite sinhronizirati.

4

Pritisnite , a zatim kucnite Sinhroniziraj sada.

97

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Za postavljanje intervala sinhroniziranja

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite .

2

Kucnite Postavke > Računi i sinhroniziranje, a zatim kucnite vaš SyncML™.

3

Kucnite Postavke računa.

4

Kucnite Interval sinhroniziranja i odaberite opciju intervala.

Za uklanjanje SyncML™ računa iz vašeg telefona

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite .

2

Kucnite Postavke > Računi i sinhroniziranje, a zatim kucnite vaš SyncML™.

3

Pritisnite , a zatim kucnite Ukloni račun.

4

Ponovo kucnite Ukloni račun za potvrdu.

98

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.