Sony Xperia E - Sinhroniziranje sa Facebook™‎

background image

Sinhroniziranje sa Facebook™

Postoje dva načina korištenja apliakcije Facebook™ na uređaju. Možete koristiti

standarnu Facebook aplikaciju da pristupite vašem Facebook računu na mreži ili

možete sinhronizirati vaš Facebook račun sa uređajem i dijeliti sadržaj između

Facebook™ sadržaja i širokog niza drugih aplikacija. Na primjer, možete podijeliti

muziku u aplikaciji "WALKMAN" na vašem uređaju putem aplikacije Facebook. Da

sinhronizirate uređaj sa aplikacijom Facebook, morate prvo postaviti "Xperia™ sa

uslugom Facebook" račun - rješenje koje je razvio Sony za omogućavanje

jednostavne integracije.

96

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Za postavljanje Facebook™ integracijskog računa na mobitelu

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na .

2

Kucnite na Postavke > Računi i sinhroniziranje.

3

Provjerite je li sinhroniziranje uključeno kako bi aplikacije mogle vršiti

automatsko sinhroniziranje podataka.

4

Kucnite na Dodaj račun > Xperia™ s uslugom Facebook.

5

Pratite upute na ekranu za kreiranje Facebook™ integracijskog računa, ili se

prijavite ako već imate račun.

Također možete postaviti Facebook™ integracijski račun na mobitelu tako što ćete označiti

Facebook integriranje kvadratić ispod Postavke > Xperia™ > Xperia™ s uslugom

Facebook.

Za ručno sinhroniziranje sa Facebook™ integracijskim računom

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na .

2

Kucnite na Postavke > Računi i sinhroniziranje.

3

Kucnite na Xperia™ s uslugom Facebook račun.

4

Pritisnite , zatim kucnite na Sinhroniziraj sada.

Za uklanjanje Facebook™ integracijskog računa iz vašeg mobitela

Kada uklonite Facebook™ integracijski račun iz mobitela, povezani Facebook račun na mreži

nije izbrisan i još uvijek mu možete pristupiti iz računara.

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na .

2

Kucnite na Postavke > Računi i sinhroniziranje.

3

Kucnite na Xperia™ s uslugom Facebook račun.

4

Pritisnite , zatim kucnite na Ukloni račun.

5

Ponovno kucnite na Ukloni račun za potvrdu.